Lokaltidningen STO
Tisdag, 23 januari 2018
Kommunen övertar båthamnen i Wallhamn. Arkivfoto
Kommunen övertar båthamnen i Wallhamn. Arkivfoto

Kommunen övertar båthamn

Tjörns Hamnbolag övertar den småbåtshamn som finns i Wallhamn av av privata SF Marina. Även driften som i dag ligger på ett bolag kallat Promarina ska övertas av det kommunala hamnbolaget.

Övertagandet ska inte innebära några dramatiska förändringar av hamnverksamheten utan hamnen och uppställningsområdet ska drivas som i dag. Hamnbolaget kallar nu också till ett informationsmöte för att närmare redogöra för villkor och detaljer kring övertagandet.

Diskussionen om småbåtshamnens framtid har förts i flera års tid. Hamnbolaget lovar också att ge information om den idag existerande båtklubben WMY och hur de ser på framtiden och sin roll i hamnen.

Lasse Andrée

Relaterade artiklar
Fler artiklar