Fortum ser värdet i avfall – för en renare värld

Fortum Recycling and Waste solutions har nyligen etablerat sig i Stenungsund för att kunna erbjuda en närmare service till industrierna i området. – Vi jobbar varje dag med att avgifta kretsloppet och omhänderta farligt avfall. Vårt arbete är en framtidsmodell; en cirkulär ekonomi och målet är att ta bort farliga ämnen ur kretsloppet och omvandla avfall till nya råmaterial som kan återanvändas om och om igen, säger Christian Helgesson, försäljningschef Fortum Recycling and Waste Solutions i Sverige och Norge.

Företaget är en del av Fortumkoncernen och startades 1969 för att stoppa dumpningen av farligt avfall i sjöar och mark. Idag är de 149 anställda i Sverige och har en gedigen kompetens i företaget. De jobbar med hela kedjan för en bättre kontroll av avfallsflödet.

– Vi erbjuder industrierna allt från inspektion, insamling, sortering, transport till omhändertagande och behandling av farligt avfall. Vi har all kompetens internt. Vi arbetar också med sanering av mark och jord, rening av oljeskadat vatten och bygger deponier och servar industrier med kärl och containrar för avfall, säger Christian Helgesson.

Huvudsyftet med etableringen i Stenungsund är att bredda verksamheten och komma närmare sina kunder i området. Det gör de tillsammans med partnern Cleanpipe. Fortum Recycling and Waste solutions har redan kontor i Göteborg och en mottagning för vatten i Äspered.

– Invigningen i Stenungsund den 26 oktober var väldigt lyckad, många kom förbi och ville veta mer om våra satsningar i området. Man välkomnar etableringen av en ny aktör. På hela västkusten finns mycket att göra och speciellt inom kemiindustrin. Genom att samla kompetens inom flera områden har vi god förmåga att utifrån en helhet analysera verksamheters flöden och dess avfallsutmaningar, vi kan också ta hand om avfallet på rätt sätt.

Att så kallade jungfruliga råvaror i framtiden kommer bli allt svårare att få tag i är ett välkänt faktum inom industrin. Det kommer också att leda till stora prisökningar.

– Vi måste sluta kretsloppet, vi kan inte längre producera, använda och sedan kasta. Återvinningsprocesser har därför redan påbörjats i många verksamheter, andra står i startgroparna. Vi kan erbjuda all nödvändig rådgivning som behövs för att starta upp denna process. Den cirkulära ekonomins modell är en nödvändig omställning inför framtiden, avslutar Christian Helgesson.

Med det nya kontoret på Munkerödsvägen 10 i Stenungsund kan vi ge ännu bättre service och personlig kontakt. Ring eller maila Henrik Lundqvist på: 070-375 86 11, henrik.lundqvist@fortum.com. www.fortum.se/wastesolutions