Alla på Orust ska trivas!

”Nu ska det ändras”, ”grönytor, skötsel av torg och planteringar ska ses över”. Det låter väldigt bra, men nu gäller…