Allmänhetens förtroende för rättssäker handläggning?

På kommunstyrelsemötet onsdagen 6 februari skulle Tjörns kommun svara en svensk domstol angående överklagan om valet av Martin Johansson (SD)…