Allt börjar med bra lärare!

Lärarförbundets årliga ranking Bästa skolkommun visar att Stenungsunds kommun kommer på plats 155 av 290, och det är tydligt att vi behöver krafttag för att förbättra resultaten när det gäller Meritvärde i årskurs 9, Fullföljd gymnasieutbildning, Antal godkända elever och Friska lärare.

Kommunen måste satsa på skolan för att komma till rätta med de utmaningar som finns, om vi vill att våra barn och unga ska ha bra möjligheter som vuxna. Vi lärare gör allt vi kan, men vi behöver tillräckliga resurser och goda förutsättningar. I kollektivavtalen står det att kommunen ska arbeta för att en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning ska bidra till att antalet behöriga lärare i skolan ökar. Lärarförbundets avdelning har begärt förhandling med kommunen, där vi kräver att kommunen tar ett helhetsgrepp om skolans utmaningar.

Vi vill se en konkret handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö och stärkt kompetensförsörjning inom hela lärarområdet; från förskolan till vuxenutbildningen och för skolledare. Fler måste vilja bli lärare i Stenungsunds kommun, och vi som arbetar här behöver en hållbar arbetsmiljö.

Har vi som kommun råd att inte satsa på skolan? Vi i Lärarförbundet uppmanar våra politiker att visa vägen framåt!

Stefan Nilsson

ordförande i Lärarförbundet Stenungsund