Allt börjar med bra lärare!

Barnen är vår viktigaste resurs och att investera i skola och förskola är att investera i framtiden. Den enskilt viktigaste…