Andra siffror efter besparingarna

Svar på insändaren: ”Statistiken talar sitt tydliga språk” Bertil Ahlstrand, jag vet att ni i Sverigedemokraterna var förespråkare för de…