Angeläget att höja den allmänna pensionen

Pensionsmyndigheten presenterade nyligen en prognos som förutspår att inkomstpensionen kommer att sänkas år 2021. Men nu när ekonomin försämras är…