Anställningsstopp i förskola och skola på Tjörn

Rektorer och förskolechefer har inte längre rätt att anställa personal från och med måndag den 26 november. Detta är ett…