Ansvarslöst och manipulerande

Stenungsunds kommun agerar ansvarslöst och manipulerande rörande vår fastighet Stripplekärr 1:2. Länsstyrelsen i Västra Götaland hade anmodat Stenungsunds kommun att…