Äntligen är det läslov!

En del höjde på ögonbrynen när statsminister Stefan Löfven meddelade att nu byter vi ut höstlovet mot läslov och ökade anslagen för läsfrämjande åtgärder. Idag är det mer eller mindre introducerat och en mängd aktiviteter finns för att främja läsning i kommunerna, så även i Stenungsunds fantastiska bibliotek.

Att Socialdemokraterna markerade hur viktig läsning och läsförståelse är har idag fått genomslag också i budgeten: ”För att stötta läsrörelsens initiativ Läslov v. 44 har regeringen bl.a. för avsikt att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov.” 

Detta för att inspirera till läsning och höja kunskapen om hur viktig läsning är för våra unga.

Det är oerhört viktigt med en god läsförståelse. Att kunna ta till sig svåra texter och förstå det skrivna ordet är nyckeln till kunskap och utveckling.

När man har en god läsförmåga kan man också ta till sig övriga skolämnens texter vilket gynnar studierna.

Vi vet att läsande gynnar talspråkutvecklingen och att ett utökat ordförråd gynnar läsförståelsen.

För att klara sitt vardagliga liv, förstå instruktioner och förstå tidningsartiklar på ett fullgott sätt man behöver ett ordförråd om cirka 50 000 ord.

I genomsnitt har barn som börjar skolan ett ordförråd om 7 000 ord. En 17 åring som inte regelbundet läser eller lyssnar till böcker och texter kan cirka 16 000 ord – medan en 17 åring som gör det har just 50 000 ord.

Här behöver vi hjälpas åt – att läsa för och med sina barn är en viktig dörröppnare till böckernas magiska värld men också för att kunna förstå texter av olika slag. Man behöver också kunna kritiskt granska olika texter och källor så man inte riskerar att bli lurad eller vilseledd.

Så vi kanske ses på biblioteket i veckan – för nu är det läslov!

Janette Olsson (S)

Vice ordf i socialt och bildningsutskottet

Relaterade artiklar
Fler artiklar