Antropocen – förstöringens tidsålder

Beteckningen Antropocen återkommer allt oftare. Den syftar på människans tidsålder, den hittills kortaste i jordens historia, men ännu en av…