Är det så här föreningslivet ska utvecklas?

Värdet av föreningsverksamhet har ofta betraktats som en självklarhet, och den vilar uteslutande på ideellt arbete. Det är också kärnan…