Åsikter: Skillnaden mellan att vilja och kunna

Låt dem inte lura er att tro något annat när det i grund och botten handlar om deras egna egoistiska önskningar, skriver Emma Lennholm.

Liberalernas och Moderaternas upprepade försök att göra om skolutredningen tills dess att resultatet passade deras önskemål misslyckades – för viktigt att nämna i sammanhanget är att samma utredare för mindre än ett år sedan sa att det var självklart att Bleket var det enda ekonomiska och praktiska gångbara alternativet, innan det han har fick i uppdrag att göra om utredningen varefter han avslutade sitt uppdrag. När de inte fick sin vilja igenom att omlokalisera högstadiet till Skärhamn så använder de nu det klassiska knepet att peka åt ett annat håll och ropa ”Titta där!” I en förhoppning av förvilla allmänheten till att ta deras parti.

Plötsligt skall det inte längre handla om ett ja eller nej till Bleket utan om frågan om mellanstadiet skall ligga i anslutning till högstadiet – något de båda partierna tidigare själva röstat för är det bästa. De kan till och med sträcka sig till att likställa ett ja till fortsatt högstadieverksamhet på Bleket med att inte önska gymnasium eller forskningsverksamhet i kommunen. Vissa Moderater kastar ur sig nya förslag som att all högstadieverksamhet skall vara i Häggvall medan andra återvinner klassikern att allt som inte ligger i Skärhamn innebär kulturens död.

Det mest långsökta måste kanske ändå vara då de försöker använda sig av den ekonomiska aspekten och menar att det kommer bli så dyrt att behålla Bleket vilket jag, utan att vara ekonom, har svårt att förstå då en renovering av en skola torde vara billigare än nybygge av två skolor (högstadie i Skärhamn och förskola i Skärhamn).

Den ekonomiska frågan och den om hållbarhet på lång sikt är just det som får mig att tycka att förslaget om två mellan- och högstadienav samt flera lågstadium är det bästa. För som småbarnsförälder hade jag i min drömvärld naturligtvis helst sett separata små mellanstadieenheter för mina barn. Men jag kan inte se detta som realistiskt med tanke på att alla Tjörns skolor då hade behövts byggas ut och byggas om för att kunna ta emot fler antal barn och för att leva upp till de krav som ställs på mellanstadiets undervisning och lokalbehov nu för tiden, t.ex. lagkrav på hemkunskapssalar och andra specialämnessalar. Om inte nuvarande låg- och mellanstadium inte blir förskola- och lågstadium så uteblir också den omtalade synergieffekten vilket skapar behov av nybyggda förskolor.

Så min önskan som förälder och min nostalgiska sida som tycker att det tryggaste är att ha det som man alltid har haft det får stå åt sidan för realiteten att det krävs en så här drastisk förändring om de ekonomiska resurserna att bygga upp en bra skola (lokalmässigt, innehållsmässigt och med tanke på särskilt stöd) igen.

Detta vet även Liberaler och Moderater, låt dem inte lura er att tro något annat när det i grund och botten handlar om deras egna egoistiska önskningar.

Emma Lennholm