Ät kött för jobb och biologisk mångfald

På vissa skolor, bland annat på Orust, sprids en skev information om att mindre kött på tallriken kan rädda klimatet.

För att främja biologisk mångfald behövs korna i landskapet. Många växter och djur riskerar att utrotas från våra ängar och hagar om den betande mulen försvinner. Utan idisslare i jordbrukslandskapet uteblir gödsel som behövs för att odla grönsaker på ett hållbart sätt. Äter vi mindre kött riskerar vi att ökat beroende av konstgödsel och det är dåligt för klimatet. Kor som betar i skärgården eller i andra brokiga terränger kan sällan ersättas av andra insatser. Att röja sly och buskar i igenväxta marker maskinellt är nästan alltid sämre för klimatet. Minskar vi mängden kött på tallriken riskerar vi att skärgårdslandskapet växer igen, att jordbrukare får lägre inkomster och förutsättningarna för produktion av biobaserade råvaror generellt försvagas.

Västra Götaland är Sveriges största jordbrukslän. Jordbruket i vår region är i grunden konkurrenskraftigt. Inget annat län i Sverige har möjlighet att vara självförsörjande på livsmedel. Vi behöver använda livsmedelsproduktionen som hävstång för utveckling och miljöansvar. Det är industrisamhällets avigsidor och användningen av olja och kol som orsakat klimatförändringar, medan den biologiska produktionen är grunden för att minska utsläpp och sluta kretslopp.

Västra Götalandsregionen och kommunerna i länet jobbar intensivt med livsmedelsfrågor. Det sker bland annat genom ett samarbete i Skolmatsakademin. Vi vill minska matsvinn, främja goda matvanor och se till att måltiden blir en lustfylld stund med sunda förhållningssätt till mat. Ökad mängd grönsaker i maten är en viktig aspekt. Det är aldrig fel att äta kött av något slag, men man bör beakta hur köttet produceras. Att exempelvis äta stora mängder kyckling som producerats storskaligt med tveksamma metoder eller utan godkänd EU-märkning riskerar att driva upp sojaberoendet globalt. Ur ett hälsoperspektiv är protein från kött och mjölk viktigt. Socker och alkohol är hotet mot hälsan, knappast de proteiner som människan använt som livsmedel sedan urminnes tider.

Det är angeläget att jordbrukets fossilberoende kan minska. Nya bränslen i traktorer och andra fordon i jordbruket är viktigt både för livsmedelsproduktionen i sig och för bondens arbetsmiljö.

Centerpartiets besked är tydligt; Barn och ungdomar ska lugnt kunna äta nötkött hemma och i skolan, gärna från kor som betat i närområdet. Att köpa lokala livsmedel – såväl kött och grönsaker stärker ekonomin, skapar jobb lokalt och ökar den biologiska mångfalden.

Lars Larsson (C)

KommunstyrelsenOrust

Georg Strömbom (C)

Kommunstyrelsen Tjörn

Linda-Maria Hermansson (C)

Kommunstyrelsen Stenungsund

Kristina Jonäng (C)

Regionstyrelsen Uddevalla

Aida Karimli (C)

Västra Götalandsregionens miljönämnd, Ale