Att bygga ett hållbart, rättvist och jämlikt Sverige och Tjörn

Vi lever i ett av världens rikaste länder. Trots det lever många, både barn och unga, i olika typer av…