Att fulspela med ändrade antal nämndledamoter är fel

Svar till insändaren: Vi valde mellan pest och kolera Så har då Miljöpartiet på Tjörn skrivit om sin ideologiska kompass…