Att leva upp till väljarnas förtroende

Gunnemar Olsson är snabb i sitt försvar av majoritetskollegorna. Han har, som ordförande i BoU, inte varit lika snabb med…