Att sparka in öppna dörrar

Svar på insändaren:

”Jag sa nej till att strunta i lagen”

Rosalie har missuppfattat vad som skett. Det har inte skett något köp av motorer till färjan Tjörn kommunen har endast beslutat om starttillstånd för ett motorbyte, alltså reserverat pengar för ett framtida motorbyte på färjan Tjörn.

Tjörns Hamnar AB:s vd Janina Liljekvist har bara varit rådgivare i detta ärende och undersökt kostnader, miljökrav och kontrollerat med Västtrafik vilken miljöklassning av motorer som krävs för det avtal kommunen har med Västtrafik.

Dessa uppgifter har sedan hamnbolagets vd berättat för kommunens politiker så att kommunen ska kunna reservera pengar till det framtida motorbytet på kommunens ägda färja Tjörn.

Tjörns Hamnar AB:s vd har inte köpt några motorer. Det kan dessutom tilläggas att detta är en omöjlighet då ett sådant beslut om köp över 1 miljon måste beslutas av hamnbolaget styrelse där bland annat jag och Bo Bertelsen ingår.  Det finns alltså inget beslut att hamnbolaget ska köpa motorer. Alla protokoll finns på kommunens hemsida.

Så det har aldrig skett något lagbrott då inget köp av motorer har skett vilket innebär lagregler om upphandling ej åsidosatts.

Rosalie och kommunens ansvariga är fria att göra en upphandling, inköp av motorer så mycket ni vill.

Nu har kommunen reserverat pengar för ett framtid köp av motorer vilket Socialdemokraten Rosalie har röstat mot. Rosalie vill alltså inte byta motorerna trots avtalet med Västtrafik.

Det är av fördel att det först skett ett lagbrott innan man anklagar andra för att inte följa lagen. Det är idiotiskt som Rosalie gör att anklaga folk för att strunta i lagen om inget fel begåtts.

Jag kan summera detta till att: kommunens politiker klarar inte ens av att få till ett byte av motorer på en färja under flera års tid.

Gert Kjellberg

Tjörnpartiet