Båda partierna känner sig mer nöjda än ”generade”

Svar på insändaren: ”Risk att genera motparten” Hasse ger mig svar på tal efter mitt debattinlägg förra lördagen om blockpolitiken,…