Båda två är folkrörelsepartier

Svar på insändaren ”Trovärdigheten sänks efter partibyte”. Jag undrar vem du är, som namnger två personer men inte vågar uppge…