Bankskatten ytterligare slag mot småföretagen

De stöd som små och medelstora företag har kunnat få i Sverige under corona-krisen är betydligt mindre omfattande jämfört med i grannländerna Danmark och Norge, vilket riskerar att leda till massiv utslagning av både företag och arbetstillfällen under kommande tid. Samtidigt som politiken gör för lite för att hjälpa företagen under krisen, underminerar regeringen även förutsättningarna för återhämtning bland företagen, genom den planerade bankskatten.

Bankskatten kommer i praktiken att bli en investeringsskatt som motverkar investeringar och missgynnar svenska företag. Även om skatten formellt tas ut på banker kommer den i förlängningen att vältras över på svenska företag genom ökade lånekostnader. Ökade regelkrav och högre skatter gör det ännu svårare för småföretag att få banklån.

Vi är inte ensamma om att varna för skattens negativa samhällseffekter. Skatteförslaget kritiseras av samtliga tre myndigheter med ansvar för finansiell stabilitet: Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden. Riksgälden varnar till och med för att skatten leder till att ”stabiliteten i det finansiella systemet minskar”.

Vi menar att politikens resurser måste läggas på att stimulera de små och växande företagen, och underlätta samverkan mellan banker och företag. Flytta fokus från höjda skatter på näringslivet till att genom stöd, skattesänkningar och regelförbättringar stärka de mindre företagens konkurrenskraft, och möjligheter till kapitalförsörjning.

Nima Sanandaji

Utredare

Småföretagarnas Riksförbund

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson

Småföretagarnas Riksförbund