Barn- och ungdomskultur är viktigt

Svar på insändarna: ”Det handlar om prioriteringar” och ”Kulturpengar hjälper inte skolan på Tjörn” Tack för svar, Emma Lennholm och…