Bättre resultat än förväntat

I artiklar i Lokaltidningen och på kommunfullmäktige framgår att det råder missuppfattningar inom M, L, KD kring Stenungsunds kommuns resultat….