Befogenheter kommer med ansvar!

Angående artikeln om:

”Färjan har kört med uttjänta motorer i ett års tid”

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och bolag i kommunen. Uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen tar jag på allvar, oavsett vem som är ordförande, var. Jag kräver ordning och reda i den kommunala hanteringen både av tjänstemän och politiker, det vill säga också av mig själv.

Motorbytet, som Hamnbolagets representanter ojade sig över i pressen, att de inte fick fria händer att fixa, som de ville, skulle ha gjorts någon gång under de tio år som kommunen haft avtal med Västtrafik. Det stod i avtalet. Detta har Hamnbolaget haft ansvar att sköta.

Men det kommer upp i kommunstyrelsens arbetsutskott sista kvartalet, sista året att de vill ha starttillstånd, när de redan gjort beställningen av ny motor, utan att följa varken lagen om upphandling eller lämpliga  miljökrav – bara för att det är akut!

Den aktuella reservfärjan behöver inte användas nu under hösten, enligt uppgift från Hamnbolaget. Så nog hade man haft tid att göra rätt.

Befogenheter kommer med ansvar!

Rosalie Sanyang (S)