Beslut baserat på ofullständig fakta

Svar på insändaren:

”Lokaliseringsbeslut grundat på workshop”

Tack Bo Pettersson (S) för att du bemödade dig att svara på insändaren. Dessvärre blir jag än mer frustrerad och upprörd att ni tar ett 200-miljonersbeslut i en workshop baserat på några individers magkänslor där och då. Vilka representanter var med och vilket mandat hade de kan man undra? Och hur denna form av beslutsunderlag förhåller sig till den demokratiska processen. Om man bemödar sig att läsa de 100-tals sidor som detta resecentrum innefattar i form av utredningar, samråd med mycket mera står tydliga att läsa om vad till exempel våra pendlande grannkommuner tycker före och efter post-it beslutet.

Tjörns kommun

”I samband med lokaliseringsutredning 2012-2013 för nytt resecentrum i Stenungsund förordade Tjörns kommun lokalisering längre söderut i tätorten, med större potential för att främja kollektivt resande i regionalt perspektiv, inkluderande hela STO-området. Tjörns kommun vidhåller denna uppfattning om lämplig lokalisering av resecentrum, och bifogar yttrande på lokaliseringsutredningen från april 2013 till detta yttrande.”

Orust kommun

”Var ett nytt resecentrum kommer att placeras kommer att ha stor lokal betydelse för utvecklingen av Stenungsunds tätort och förutsättningarna för att öka antalet kollektivtrafikresor i enlighet med K2020. Placeringen påverkar också möjligheten till effektiva förbindelser till/ från Tjörn och Orust.”

Förvaltningen anser att det är beklagligt att lokaliseringen nu är beslutad och att Orust och Tjörns tidigare yttranden om lokaliseringen därför ej hörsammats. I förvaltningens förra yttrande föreslår vi brofästesalternativet, vilket vidhålles som det bästa alternativet.”

Era frågeställningar i workshopen är ju givetvis relevanta och riktade men anser inte till och med du att man bör beakta andra ingredienser såsom: hållbarhet, samhällseffektivitet, resurseffektivitet, nytta för pengar, återbetalningstid med mera. Om man ställer frågan till en person – ”Vill du leva hela livet som rik, sjukdomsfri och utan bekymmer” svarar alla ja. Lägger du då till konsekvensen om att ”då får du aldrig mer får träffa din familj och dina vänner” blir utgången något annorlunda, eller?

Jag försöker verkligen förstå hur ni tänker men jag gör inte det. Uppenbart är att ni redan bestämt er och därefter styrt processen oavsett fakta och samråd för vi har försökt ge er råd i samråd men inget beaktas förutom Stenungstorg fastighet AB.

– Hur kan ni värdera förslag som inte utretts och kostnadsestimerats? (0-alternativ och Stora Höga)

– Återigen, vad är samhällsnyttan ekonomiskt, vad är nyttan med mer köer, färre p-platser och högre buller, 50 procent mer hållplatser, vad är nyttan att bygga för dubbelspår som inte ens finns i planen?

– Var är behovsunderlagen och vilka problem löser ni?

Saken är att ni tagit beslut baserat på ofullständig fakta, felaktiga grunder och magkänsla och det vill jag är att ni nu börjar lyssna på efter åtta års tid.

Vi är väl medvetna om hur en sån här process ska skötas så det ska du inte behöva lägga tid på Bo. Jag önskar dock att du nu som du beskriver ”får mer tid” istället sätter dig in i alla felaktigheter och brister i ert arbete. Det har uppenbarts inte gjorts tidigare.

(Källa: Samrådsredogörelse 2018-04-11)

Besviken pendlare