Bidrar inte till att lösa problemen

När jag läser KF-ordförande Anders G Högmark (M) uttala sig i lokaltidningen den 12 maj tänker jag osökt på Cornelis…