Bilen får vår vardag att fungera

Bilen är viktig för svenskarna. De flesta i vårt land har därför bil, hela 85 procent har tillgång till minst…