Biljettpriserna kräver en rejäl omprövning

Svar på insändaren ”Zonförslaget redan under utredning”.

Några Liberaler med Birgitta Adolfsson på Tjörn i spetsen rekommenderade mig i lördagens tidning ”att trycka på Ja-knappen när regionfullmäktige ska rösta för det slutliga beslutet” (om nya zoner för buss och tågtrafiken).

Tack för ”pekpinnen”! Jag vill dock se ett färdigt förslag till beslut innan jag trycker på någon knapp.

Jag vet att zonerna nu utreds, och att ”prislappen” för framtidens resor har skjutits på framtiden. För mig hänger det ihop, och jag vill se en rejäl omprövning av även biljettpriserna.

Göteborgsområdet måste ses som en enhet i detta sammanhang. Kommunerna kring Göteborg tillhör en och samma arbetsmarknads- och studieregion. En ny zonindelning måste utgå från detta förhållande. Dessutom sker flertalet resor i kollektivtrafiken – 70 till 80 procent – i vår del av länet.

Jag är övertygad om att resor med buss och tåg kommer att öka kraftigt i framtiden av flera skäl. Befolkningsutvecklingen – inte biljettpriset – gör detta möjligt även om kollektivtrafiken ökar sin marknadsandel på bilarnas bekostnad.

Liberalernas besked är än så länge en förhoppning om ”att vi kommer kunna resa längre för samma kostnad eller lägre kostnad”.  Jag tycker det är bra att de inte ser högre biljettpriser som ett alternativ.  Detta besked förpliktar när besluten om biljettpriserna ska äga rum.

Resan till en ny zonindelning och ett nytt biljettsystem har emellertid bara börjat.

Christer Ahlen

Regionpolitiker (S)

Relaterade artiklar
Fler artiklar