Brist på äldreboenden i Stenungsund

Allt fler kommuner har en brist på äldreboenden. Boverkets senaste undersökning visar att hela 127 kommuner bedömer att de har…