Brottslighet som hotar demokratin

Det rapporteras i svensk media att politiker, ofta fritidspolitiker på lokal nivå, utsätts för hot. Dessa hot riktas inte enbart mot den förtroendevalde, utan även mot hens närstående. Även journalister, poliser, sjukvårdspersonal, kommunanställda, räddningstjänstpersonal med flera, utsätts för liknande hot eller rent av våldshandlingar som beskjutning, sprängningar eller stenkastning. Det förekommer vandalisering av bilar, bostäder och egendom.

Den gemensamma nämnaren för de personer som utsätts är att de är viktiga för, och måste finnas i en demokrati och att de utgör en väsentlig del av det samhälle vi alla är en del av och är beroende av.

Vad är då syftet med dessa våldshandlingar och hot? Jo, man vill påverka beslut, man vill undvika granskning eller komma undan konsekvenserna av begångna brott, och ibland lyckas man. Politiker avgår, journalister rapporterar om något annat eller begränsar rapporteringen, polisen och räddningstjänsten undviker vissa områden eller besöker dem enbart efter att ha byggt upp en styrka som kan garantera deras säkerhet.

Det innebär att vissa personer och grupper i vårt samhälle påverkar beslut och vårt liv med synnerligen odemokratiska metoder. När detta sker sätts demokratin ur spel. På samma sätt kan man säga att stenkastning mot räddningstjänst och ambulans utgör ett allvarligt hot mot den del av vårt samhälle som finns till för att garantera vår trygghet. Det har hänt att personer avlidit i väntan på ambulans, som försenas då den inväntar poliseskort. Vår bedömning är att dessa problem ökar i en allt snabbare takt och tar sig allt grövre uttryck och Stenungsund är på inget sätt någon fredad plats vad gäller ovanstående. Här har politiker, tjänstemän, blåljuspersonal samt företagare och deras familjer hotats sedan 70/80-talet och under de senaste åren har detta eskalerat. Ett antal politiker har lämnat sina uppdrag på grund av rädsla och nyligen skars däcken sönder på en parkerad polisbil under uppdrag i fullt dagsljus vid Stenungskolan. Anonyma människor sprider hat i sociala medier och vandaliserar i skydd av mörkret.

Vad kan vi som samhälle göra?

– Att misshandla till exempel en polis eller en ordningsvakt rubriceras som ”våld mot tjänsteman” och har en annan straffskala än misshandel. Avsikten är att skydda dessa yrkesgrupper. Nu måste vi lagstifta om att vissa brott riktade mot vissa personer (läs politiker, tjänstemän, blåljuspersonal med flera) och institutioner ska anses vara ”samhällsfarliga” eller liknande och låta detta avspeglas i straffskalan.

– Endast lagstiftning räcker dock inte. Det är än mer nödvändigt att det finns resurser inom polisen och rättsväsendet att snabbt och effektivt lagföra den eller de som anser att våra lagar och demokratiska principer inte gäller dem.

– Vi måste alla ta oss en funderare på vad vi riskerar att mista om detta går längre och ta oss en allvarlig funderare på vad vi kan göra på vår plats i samhället och uppbåda mod att reagera och agera när vi möter dessa hot. Om en äldre kvinna med permobil vågar ställa sig i vägen för icke demokratiska krafter och tuta i protest så finns det säkert något du vågar göra!

Om vi vill leva i ett samhälle där; journalister kan rapportera om allt utan rädsla, där våra politiker vågar fatta viktiga beslut även om någon eller några anser sig orättvis drabbade, om vi vill få tillgång till omedelbar trygghet i form av polis, räddningstjänst och sjukvård även om vi bor i ett utsatt område, om vi vill att tjänstemän fattar beslut uteslutande utifrån lagen och samhällets bästa, då måste vi som samhälle agera nu. Det måste framför allt betraktas som ett enda problem. Om man förleds att bara se den enskilde politikern som hoppar av för att skydda sin familj eller tänker på en enda artikel som inte skrivs, kanske man ser det som obehagligt men missar hur systemhotande det faktiskt är. Det är när man ser helheten och tänker på hur många duktiga personer som avstår från, eller hoppar av politiska uppdrag, hur många som medvetet eller omedvetet låter sig påverkas i sitt beslutsfattande, som det blir uppenbart hur farligt detta är för oss alla.

Dan LarssonSäkerhetsexpert

Marielle Korend Larsson

Kommunikationsrådgivare

Relaterade artiklar
Fler artiklar