Arkivfoto

Budgeten sopad under mattan

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 8 mars i år en fråga om budgetprocessen. Det var en informationspunkt – ej ett beslutsärende – vilket också framgår av protokollet. Socialdemokraterna gav inte något ”frikort” till majoriteten att skjuta upp något.

Vi menar att det är inte är godtagbart av majoriteten att inte följa den budgetordning som kommunfullmäktige har beslutat om. De skäl som anförs för att bryta denna ordning är inte av den karaktär eller ekonomiska omfattning (budgetåret 2019) att det motiverar avbrott från ordinarie budgetprocess budget 2019. När det gäller investeringar åren efter 2019 framöver bland annat med anledning av inriktningsbeslut om skolans omstrukturering och omfattande om/tillbyggnader bör det vara föremål för blocköverskridande diskussioner/lösningar snarare än att skjuta på problematiken.

I september är det allmänna val. Vi tycker det är viktigt att partierna redovisar budgetförslag där våra ”tjörnväljare” har möjlighet att se de olika partiernas alternativ och prioriteringar för framtiden.

Vi har all respekt för att Tjörns kommun står inför mycket stora utmaningar vad gäller finansiering av kvalitet inom skola, vård och omsorg, ett tillräckligt bostadsbyggande som aktivt underlättar nödvändig personalförsörjning, hålla minst oförändrade va-taxor för att inte motverka tillväxten och att kunna betala för volymökningar på grund av en positiv befolkningsökning. För att tackla dessa utmaningar behövs mer av dialog och samverkan över blockgränserna . Att sopa budgetproblematiken ”under mattan” tills efter valet är inte att visa öppenhet och ta ansvar för svåra prioriteringar.

Socialdemokraterna, Tjörn

Relaterade artiklar
Fler artiklar