Bygg återvinningscentral för framtiden

Bygg den nya återvinningscentralen i Stora höga med inriktning mot framtiden! Ord som klimatsmart, återbruk, resursanvändning, kretslopp och cirkulär ekonomi…