Kulturhuset bör byggas nu enligt insändarskribenterna. Foto: Arkiv

Bygg ett kulturhus på Tjörn – nu!

Ibland vill man ha det som man alltid haft det. Men oavsett om man strävar framåt eller bakåt så går utvecklingen framåt. Vi får aldrig tillbaks fiskekuttrarna i Skärhamns hamn. Tiden när provinsialläkarstationen och det enda apoteket låg i Kållekärr är förbi. Tiden utan Systembolag likaså.

Saga-bion är uttjänt, byggnadens bäst-före-datum har passerats. Som kulturhus med scen definitivt, men även som biograf. Oavsett tänkt användningsområde är byggnaden fuktskadad, rötskadad och brandfarlig.

Kommunens vision från 2015 är att Tjörn ska vara en bra plats att bo och leva på. När det gäller kultur så är visionen att den ska genomsyra hela Tjörn. För att detta inte bara ska bli tomma ord behöver kommunen satsa på en plats där medborgarna kan titta på och utöva kultur. En mötesplats för unga och gamla. Där människors kreativa kraft kan komma till uttryck. En plats för kultur inte bara på sommaren utan året om. Där behövs ett hus för kulturen – ett Kulturhus.

En årlig enkät bland kommuninvånarna visar att kultur placeras högt i vad vi värdesätter och är stolta över. Men tjörnborna saknar mötesplatser. Redan idag arrangeras många evenemang och festivaler på ön. Mer kan göras, inte minst samverkan mellan olika föreningar och i arbetet att sprida ut arrangemangen över året.

Tjörns kommun är känt för att satsa mycket på barn- och ungdomskultur, men kommunen vill även arbeta för att öka arrangemang som riktar sig till den vuxna befolkningen. Ett tänkt Kulturhus har ett särskilt fokus på barn och unga men boende och besökare i alla åldrar ska välkomnas.

Genom att stärka sin roll som arrangör vill kommunen skapa både bredd och spets i utbudet. Med ett Kulturhus kan vi på ett helt annat sätt än idag satsa på olika arrangemang. Idag saknas denna möjlighet eftersom Tjörns kommun inte har någon scen.

Tjörn har ett rikt kulturliv. De kulturella resurser som finns, inte minst genom konstnärer och föreningar skapar förutsättningar att utveckla kulturturismen. Men som det är nu ligger det största utbudet sommartid. Om kulturturismen ges goda förutsättningar kan den skapa möjligheter för människor att flytta hit och företag att etablera sig. Större skatteintäkter och mer pengar att fördela till skola, omsorg, idrott och tillbaks till kulturen. Året om.

Budgeterad kostnad för nya Saga är 5,5 miljoner årligen. Däri ingår finansiering, drift och personal. Kommer ett Kulturhus till stånd finns ett starkt intresse från VG-regionen att låta Stadsteatern, Operan med flera ha föreställningar här. I så fall finns även stora möjligheter att få bidrag från staten och EU.

Läser man protokollen för de olika besiktningar som gjorts i byggnaden Saga-biografen, behöver man inte vara proffs på byggnation eller konstruktion för att förstå att nuvarande Saga är en farlig plats med många risker.

Ibland måste man ta steget, och nu är det dags för Tjörns kommun att ge tjörnborna ett Kulturhus. Samarbeten med föreningar och institutioner utifrån kommer att generera besökare och därmed pengar till kommunen. En undersökning visat att varje satsad krona på Akvarellmuséet har gett nitton kronor i intäkter till kommunen. I form av besökare som bor, handlar och äter på restauranger på Tjörn.

Kommunen har långsiktiga mål i vilka pengar avsatts för idrott, skola, barnomsorg, äldrevård, badplatser, vandringsleder, ishallen och så vidare. Både bygget av Akvarellmuséet och kommunens köp av Sundsby föregicks av protester från invånare. Så här i efterhand håller nog de flesta med om att det var lyckade satsningar. Båda lockar till sig hundratusentals besökare utifrån varje år. Kulturen är en framgångsfaktor för Tjörns tillväxt. Starta bygget av ett nytt Kulturhus nu.

Styrelsen för Tjörns Kulturskolas Vänner

Relaterade artiklar
Fler artiklar