Byråkrati sinkar bygglovsärenden

På Stenungsunds bygglovsavdelning är de mycket byråkratiska och alla ärenden tar väldigt lång tid, och jag får en känsla av…