Cirkus renhållning bjuder in på Orust

Orust Kommun ska förändra den renhållningen som fungerat utmärkt i 30 år. Varför? Jag har skrivit ett flertal insändare med frågor till Samhällsbyggnadsutskottet på Orust men precis som den cirkus som clownerna redovisar så gäller ”Största möjliga tystnad”, det vill säga inga svar.

Nu har Samhällsbyggnadsutskottet insett att det förslag som framfördes i våras inte kommer att vara genomförbart, så man tvingas att ändra sig. Det är naturligtvis bättre men långt ifrån bra. Nu tror man att det nya upplägget är genomförbart, men de vet inte, de tror.

Då det förra förslaget var helt huvudlöst så visar det att Samhällsbyggnadsutskottet helt saknar kunskap i renhållningsfrågan.

Nu är det stora målet att få stopp på all hemkompostering. De anser att 26 tömningar av kompost är miljövänligare än hemkompostering. Hur de kommit fram till det kan de inte redovisa?

För att få slut på hemkomposteringen så förslås en höjning för tömningen av gröna tunnan 13 gånger per år för hemkomposterare med 667 kronor, det vill säga 51 kronor per gång.

För de som inte hemkomposterar så ska taxan höjas för 39 tömningar med 119 kronor per år, det vill säga 3 kronor per gång.

Detta är en politisk styrning och ett första steg för att få stopp på all hemkompostering på Orust. Varför?

Kan det vara så att upphandlingen av den nya renhållningsentreprenören har misslyckats ekonomiskt och därför ska det belasta de abonnenter som har hemkompostering?

Orust har den högsta avfallstaxan i STO-regionen. Varför? Vad har man misslyckats med?

Om renhållningen på Orust ska ändras så ska det vara så att det blir bättre för kommuninvånarna!

Undrande Orustbo