Dags att kliva upp ur offerdiket

Frågan som måste upp på bordet handlar om vilken kvalitet som Hemtjänsten levererar till sina kunder, skriver Sorgsen anhörig.

Svar på Hemtjänsten kan aldrig ersätta familjen.

Tack för ditt svar. Inte helt oväntat så handlar det om vem det är mest synd om, som så ofta när man talar om personal i vård och omsorg – det är ju alltid mest synd om dem, och vi andra skall vara tacksamma. Kan vi kliva upp ur offerdiket?

Ett sådant förhållningssätt är inte konstruktivt. Vi kan ju i så fall fråga oss hur synd det är om de gamla som kanske inte har några anhöriga alls eller på annan ort, människor som jobbat hela sitt liv och helst vill klara sig själva men inte längre klarar det, som nu är beroende av personal att hjälpa dem att klara vardagen, ett läge de inte önskat sig. Som är ensamma och inte förmögna att klara av vardagen, som inte får komma utanför dörren på ett halvår, som får microvärmd mat som är lagad för 5 dagar sedan, som får duscha 1 gång i veckan, som inte får uppmuntran till rörelse, som får smutsiga kläder på sig på morgonen, och om de blir sjuka och inte kan säga att de vill till sjukhus lämnas att dö! Hur synd är det inte om dem?

Frågan som måste upp på bordet handlar om vilken kvalitet som hemtjänsten levererar till sina kunder. Var finns kravspecifikation, ledarskap och kvalitetsuppföljning? Cheferna som sitter och planerar har ingen aning om hur arbetet utförs och hur kunderna uppfattar den hjälp de fått.

Du har helt rätt i att vi betalar för denna omsorg via skattemedel och då har vi också rätt att kräva att vi får ett arbete med kvalitet. Vi skall också komma ihåg att vårt samhälle inte är uppbyggt på att familjen tar han om de äldre. Vi har ett väldigt högt skattetryck i Sverige som skall generera välfärd i vårt samhälle inklusive vård och omsorg. För att klara detta förutsätts att skall jobba till minst 65. Det finns inte mycket utrymme att vårda anhöriga.

Min insändare handlar inte om att undantagsfall inom hemtjänsten med förseningar pga akuta insatser som de måste ta tag i. Min insändare handlar om systemet och synen på sitt uppdrag när man arbetar i hemtjänsten hur man ser individen man möter och respekterar och ger det stöd som behövs med kvalitet, att varje personal känner ansvar och engagemang för individen man hjälper. Det handlar om chefer som totalt saknar insikt om att ställa krav på och följa upp kvalitet på den arbetsinsats som de är satta att leda.

Mycket av den undermåliga kvalitet som jag tagit upp behöver inte kräva mer resurser om man samarbetar mellan arbetslagen och fokuserar på att göra rätt saker. Det tar inte längre tid att sätta på en ren skjorta än en smutsig, det tar inte längre tid att laga till någon lätt mat på spisen än att bara micra, det tar inte längre tid att gå ut till köket eller balkongen för att äta … det handlar om engagemang, kunskap och kvalitetstänk – och att ha viljan att göra bra!

Jag har också rätt mycket insikt i hur det fungerar från kundens sida, men jag vet också att det inte krävs mer än körkort för att få jobb inom hemtjänsten. Så kan ju var och en förstå att alla inte har utbildning eller rätt läggning för att utföra detta arbete – och själva räkna ut hur resultatet blir.

Sorgsen anhörig