Dags för kompetensutveckling

Socialnämnden på Tjörn har haft det tufft ekonomiskt det senaste åren. När verksamheter har ont om pengar och går med underskott är det oftast det som inte är lagstadgat i vår verksamhet och det som kan uppfattas ”som lite extra” som får stå tillbaka.

Nu har socialnämnden på Tjörn äntligen fått en bättre ekonomisk situation och det vill vi använda till våra anställda.  Lokaltidningen har i en tidigare artikel 31 oktober berättat att vi satsar på äldreomsorgen. Nu vill vi erbjuda alla som inte jobbar heltid inom förvaltningen en högre tjänstgöringsgrad. Vi vill även under 2018 ge vår duktiga personal inom äldreomsorgen olika alternativ till kompetensutveckling. Förvaltningen kommer under 2018 att ha minst fyra stycken olika utbildningssatsningar inom området äldreomsorg.

Vi kommer även att titta på möjligheten att certifiera kommunen inom äldreomsorg, allt för att behålla och utveckla vår kvalité.

Högre tjänstgöringsgrader, konkurrenskraftiga löner samt att erbjuda kvalitativ kompetensutbildning inom äldreomsorgen är en del vi jobbar med till personalen inom äldreomsorgen.

Majoriteten i Tjörns socialnämnd

Relaterade artiklar
Fler artiklar