Därför hamnar MP i en förtroendekris

Svar på insändaren: ”Därför lade vi ner våra röster” MP-Tjörns styrelse har gett ett obegripligt svar varför de lade ner…