Därför la vi ner vår röst

Svar på insändaren: ”Nedlagd röst kräver förklaring” Vi kunde inte stå bakom någon av detaljbudgetarna, varken ifrån den Röda (S,TP…