De fina beteshagarna är borta

Svar på insändaren: ”Det handlar om medborgerliga rättigheter” Direkt berörda markägare och boende i området, ni skriver att länsstyrelsen förbjuder…