De förtjänar mer än hyllningsord och applåder

2020 är ett år som jag tror många med mig, är glada över att få lämna bakom oss – för att i stället, välkomna den kommande våren, värmen och vaccinet. Den nuvarande pandemin har inneburit att samhället, men framför allt sjukvården och omsorgen, genomgått en av de största utmaningar i modern tid.

För att hylla de som arbetar inom sjukvården och omsorgen, har vi tackat dem för deras skicklighet, professionalism och engagemang. Jag anser dock att de förtjänar mer än hyllningsord och applåder. Jag pratar om den undersköterskan som oroat sig över om skyddsmaterialet räcker, personal inom LSS som inte får krama om brukarna och pedagogerna på förskolan som är oroliga över den ökande smittan.

Men än så länge har Tjörns kommun, i egenskap av arbetsgivare, inte visat någon tillstymmelse till någon form av ett symboliskt tack eller kompensation för deras hjältemodiga insatser. Många av de nämnda yrkesgrupperna, såsom personal inom äldreomsorg, LSS och hemtjänst, hade innan pandemin en ohållbar arbetssituation, som under pandemin förvärrats, vilket lett till att de fått ta ett oproportionerligt stort ansvar.

Vad jag vill se är inga jättebelopp – men en summa som visar på att vi ser hur mycket ni sliter för oss och vi vill av den anledning ge ett bidrag för er insats. Om Tjörns kommun inte är beredda på att erkänna de anställdas insats under 2020, så måste kommunen i alla fall säkerställa att de anställda får en god arbetsmiljö.

Det är inte en nyhet att arbetsbelastning och arbetsmiljön inom äldreomsorg, LSS och hemtjänst är för tung och för dålig. Tjörns kommun, men framför allt de styrande politikerna måste bli mer lyhörda och förstå att de brister som fanns innan och som coronakommissionens belyst, endast kan lösas i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Använd de statsbidrag som staten nu ger kommunen till att anställa fler behöriga kollegor, satsa på fort- och vidareutbildning för bestående personal, säkerställ att det inte införs delade turer, öka grundbemanningen och ta bort de lediga raderna i tjänstgöringsschemana. I Psaltaren 18 kan man läsa detta tackord om befrielse från fara: Du ger mig din frälsnings sköld, din högra hand stöder mig, din godhet gör mig stor. Till alla er som jobbar inom sjukvård och omsorg – till er vill jag och många med mig säga att det är ni som varit vår sköld, det är era händer som hållit oss upp och det är er godhet som gör oss stora.

Ludwig Andréasson