Debatt: Kärnkraften kommer att lägga ner sig själv

Kärnkraften är en farlig och dyr parentes som bör avslutas snarast möjligt, menar Carl Bloom.

Kärnkraften är dyr, livsfarlig, olönsam och kommer att lägga ner sig själv.

Jag blir arg, orolig och bedrövad när vissa politiska företrädare börjar yra om att kärnkraften är bra, miljövänlig och håller elpriset nere vid en vinterknäpp. Detta är helt fel!

Jag bodde och verkade i Oskarshamns kommun under 1990-talet och deltog i utredningar och debatter om hur och var avfallet från kärnreaktorerna skulle omhändertagas. På den tiden byggde man också ut mellanlagret till det dubbla. Mellanlagren i Oskarshamn är mycket stora vattenbassänger i bergrum som sprängts ut 30 meter ner i berggrunden. Där ligger över sjutusen ton med livsfarligt, aktivt reaktoravfall. Bassängerna kyls med havsvatten och det varma kylvattnet, från bassängerna och från kärnreaktorerna, pumpas ut i närliggande havsvik. Havet blir varmt, flora och fauna har förändrats.

Utredningarna och analysen av lämplig ort för slutförvar visade på Forsmarks kommun som hade det bästa berget för ett framtida slutförvar. Slutförvarsmetoden, som kallas KBS 3, innebär att det aktiva avfaller kapslas in i tusentals kopparkapslar. Sedan avser man att spränga tunnlar 500 meter ner i berggrunden och där lägga ner kapslarna, fylla igen tunnlarna och försluta öppningarna. Denna metod är bara ett sätt att gömma undan problemet. Det är ingen lösning på problemet med radioaktivt avfall, så det är lätt att förstå att experter och regeringen drar ut på tiden med ett beslut om ett slutförvar.

Sverige ska inte producera mer radioaktivt avfall! Kärnkraften är en farlig och dyr parentes som bör avslutas snarast möjligt! Sveriges tillgångar på vattenkraft, vindkraft och solkraft är stora, jämfört med många andra länder. Vissa partirepresentanter vill sträva bakåt, men Sverige ska framåt – mot framtiden! Men, Sveriges stora energi produktion måste fördelas över hela landet. Vi ska satsa på utbyggnad av stamnätet snarast möjligt. Elektrifiering av industrier och transporter måste kunna genomföras de närmaste årtiondena. Även en översyn av eltaxorna är nödvändig för att balansera elkansumtionen och -kostnaderna.

Skärhamn vid västerhavet 18 februari 2021.

Carl Bloom