Debatt: S-kvinnor kräver verkstad i heltidsresan

Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden, skriver insändarskribenterna.

Vi S-kvinnor menar att heltid som norm måste bli realitet. Alla som kan jobba ska jobba. Och i vårt starka samhälle har alla som arbetar en lön som de kan leva på. Trygga jobb på heltid skapar trygga och starka människor och ett tryggare Sverige. Med det menar vi att tjänster och arbetsbelastning ska grunda sig i ett hållbart arbetsliv.

Att erbjuda arbetsvillkor inom omsorgen som innebär delade turer eller orimligt många pass och helgtjänstgöring menar vi inte är hållbart. Och vår stilla undran är varför det alltid är kvinnor som drabbas av dessa villkor. Resultatet vet vi! Deltider som lägger grunden till en låg pension, sjukpenning och föräldrapenning. Det är djupt provocerande att det fortgår på offentliga arbetsplatser i kvinnodominerade jobb. Eftersom kvinnor i större utsträckning jobbar inom låglöneyrken, och dessutom oftare än män arbetar deltid, så blir deras pensioner lägre. Pensionen avspeglar i princip de skillnader i inkomst som finns mellan män och kvinnor under hela arbetslivet och där har vi kvinnofällan och också skälet att många som skulle vilja jobba med omsorgen väljer något annat. Det är inte attraktivt.

Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Här har SKR (Sveriges kommuner och regioner) skriver kollektivavtal och tillsammans med Kommunal bevakar man och stödjer kommuner i arbetet med att sysselsättningen och tjänstgöringsgraderna ska öka.

Men fortfarande år 2021 är sysselsättningen bland kvinnor lägre än sysselsättningen bland män. För att alla som vill ska få möjlighet att arbeta heltid måste alltså tjänstgöringsgraderna och utbudet av heltidsanställningar öka. Och vinsterna: När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar.

Vi uppmärksammar heltidsresan både i VGR och Stenungsunds kommun genom att initiera kartläggning och nulägesstatus. Här behövs verkstad – resultatet vet vi redan.

Melisa Nilsson, S-kvinnor i Göteborgsområdet, kommunpolitiker

Janette Olsson, S-kvinnor, regionpolitiker