Debatt: Stärk arbetslinjen i Stenungsunds kommun

Den som kan försörja sig själv ska göra det, skriver Maria Renfors (M).

”Att göra rätt för sig” är inte att begära för mycket och ett mål värt att sträva efter för både människor och myndigheter. Den som kan försörja sig själv ska göra det, och för den som kan arbeta men inte har ett arbete finns ingen viktigare uppgift än att skaffa ett jobb. Arbetsförmedlingens misslyckanden med huvuduppgiften: att matcha jobb med människor, har resulterat i att de fått kraftigt minskade resurser.

Många kommuner har effektivt och i många år tagit ett stort ansvar för den kommunala arbetslösheten och Moderaterna i Stenungsund vill att även vår kommun ställer om så att både drivkrafterna och möjligheterna till arbete ökar.

• Ställ om arbetet med ekonomiskt bistånd till att fokusera på att få ut biståndsmottagarna eller till utbildningar/insatser som ökar anställningsbarheten.

• Inför heltidsaktiviteter som motprestation för bidrag. Personer med reducerad arbetsförmåga ska delta i aktiviteter motsvarande sin förmåga. Vi ser fram emot svaret på Moderaternas motion i frågan.

• Kravet att bara vara inskriven på arbetsförmedlingen och att söka jobb är inte tillräckligt. Det finns möjlighet att kräva deltagande i praktik, arbetsträning, språkträning och utbildning.

• Fortsätt arbetet med jobb- och resultatfokuserad vuxenutbildning. Stenungsund har varit en föregångskommun och vi vill se en fortsatt proaktiv och handlingskraftig organisation på det här området.

• Det lokala näringslivet måste involveras i större utsträckning. Praktikplatser och handledning behövs för att fler ska kunna ta steget från försörjningsstöd till egen anställning.

Att stå på egna ben, att klara sig själv och göra rätt för sig stärker människors självkänsla och ger handlingsutrymme. Försörjningsstödet var tänkt att vara ett tillfälligt stöd men har för allt fler blivit en långvarig försörjning. Vi vill ändra på det.

Maria Renfors (M)

Oppositionsråd