Debatt: Varför lyfte ni inte fram Häggvall tidigare?

Att någon röstar emot moderater och liberaler är väl en del av demokratin och inte en ohelig allians, skriver Maud Hultberg (S).

Svar till Moderata fullmäktigegruppen på Tjörn.

Man kan undra om vi sitter i samma fullmäktige som Moderaterna.

Insändaren från fullmäktigegruppen visar på två saker. Det första att de inte läst skolutredningen på 68 sidor eller så vill de vilseleda läsarna.

Den presenterades 2020-06-11 som punkt 13.19.i ärendelistan. Det går också att läsa i punkt 13.15 att KSAU föreslår en remissrunda vilket det också blev.

Samtliga nämnder och styrelser fick möjlighet att svara inklusive Kultur och fritid. Det går även att läsa samtliga svar i samma ärendelista.

Oppositionen har också lämnat ett remissvar efter att ha diskuterat med medlemmar och profession. Punkt 13.6.

Inriktningsbeslutet blev på detta Kommunfullmäktige 2020-06-11 som följer: F-9 på Östra Tjörn vid Fridas Hage och Häggvall.

4-9 på västra Tjörn och Fk-3 samt förskola på respektive Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn och Kållekärr.

Moderater och Liberaler ville utreda västra navet lite till. Det skulle vara klart på hösten samma år.

Då skulle vi få veta huruvida västra navet skulle ligga i Bleket eller Skärhamn.

Det visade sig vid presentationen i början av februari 2021 att Skärhamn gick inte att förverkliga. Man föreslog vid sittande bord att man skulle bygga på Röavallen. Där äger kommunen ännu ingen mark.

Alltså skulle man välja Bleket vilket Socialdemokraterna, KD och Björn på Tjörn också gjorde på KSAU den 4 februari. Det som Moderaterna kallar för en ohelig allians. Att någon röstar emot moderater och liberaler är väl en del av demokratin och inte en ohelig allians.

Någon vecka senare läser jag till min förvåning ett nytt alternativ nämligen att de förespråkar Häggvall som en enda stor högstadieskola. Detta alternativ fanns i Lokalutredarens tabell över alternativ. Varför lyfte ni inte fram det vid remissrunda?

Maud Hultberg

Fullmäktigegruppen och Barn- och utbildningsnämnden

Socialdemokraterna