Debatt: Varför sikta in sig på biståndet?

Att ägna sig åt ”skattenationalism” gagnar ingen, menar Christer Ahlén.

På en punkt blev jag förvånad över ett besked av Moderaterna Sofia Westergren och Jan Eriksson svar till mig i tisdagens Lokaltidningen.

• Generositeten är för hög i Sverige.

Jag undrar om väljarna i allmänhet, och särskilt arbetslösa, sjuka, eller ”fattigpensionärer” – utanförskapets människor – delar denna uppfattning. Deras villkor blir inte bättre bara för att skatterna sänks mer för dem som tjänar bäst på individnivå.

Ingen kan heller ta miste på deras andra budskap: Spela ut grupper mot varandra är helt OK om det gäller att prioritera! Skattesänkningar?

Skattetrycket är ett mycket trubbigt instrument i detta sammanhang. Det handlar inte om procent-satser utan vilket utbyte skatten ger. Ett exempel: våra trygghetssystem omfattar i princip alla medborgare medan en allmän sjukförsäkring är i USA en hägring trots att skattetrycket är betydligt lägre.

Att ägna sig åt ”skattenationalism” gagnar ingen. Att också jämför kostnader för Polisen och biståndet haltar av det enkla skälet att Polisen har tillförts större resurser än den tidigare kunde tänka sig. Och så måste även riksdagsledamöter se till hela kostnaden för rättsväsendet.

Frågan är varför Moderaterna siktar in sig på biståndet? Att diskutera inriktning och omfördelningar i biståndet är en sak. Att i allmänna ordalag kräva lägre bistånd för att uppnå alla lösningar på utmaningar vi står inför är att göra det väldigt enkelt för sig.

Ett stort frågetecken måste därför sättas om det är så kriminaliteten sjunker med nya skattesänkningar. Den sakliga grunden vacklar. Brottsligheten blir inte heller mindre bara för att tvivelaktiga schabloner och påståenden om biståndet och skatter staplas på varandra.

På samma sätt blir det när Sofia Westergren använder biståndet som ett bräckjärn för att framstå som ”alla goda gåvors givare” med skattesänkningar som den axel på vilken framtiden vilar på enligt Moderaterna.

Men är det detta Sverige behöver i en tid då vi tillsammans inte ännu kan överblicka konsekvenserna av och kostnader för den pågående pandemin? Vi vet att skattebetalarna håller företagen under armarna, och hälso- och sjukvården redan står inför enorma utmaningar. Ett faktum som två riksdagsledamöter tycks bortse från.

Att då förorda skattesänkningar är oansvarigt. Det var kärnan i Moderaternas ursprungliga artikel. Att åberopa lägre bistånd som skäl gör denna ”munsbit” inte aptitlig!

Christer Ahlén

(S)-medlem