Arkivfoto

Den fjärde brunnen är torr

Nu pumpas det friska vattnet från brunnen på Gategård 1:2 ut i havet. Ännu ett borrhål har blivit nödvändigt. Det rikliga vattenflödet på fastigheten är borta.

I detta fall har NCC tagit sitt fulla ansvar och borrat. För säkerhets skull även för en ytterligare närboende. Bra gjort. Vi andra som i egen regi borrat har inte på något sätt erkänts av NCC. En försiktig fråga avfärdades med att det inte var möjligt att sprängningarna kunde vara orsaken.

Vi har fått stå för kostnaderna själva. Det enda vi fått är torra brunnar och övrigt obehag i samband med sprängningarna. Som nära grannar har vi aldrig varit det minsta besvärliga.

För NCC hade detta varit en möjlighet att lindra våra problem. De vinster som berget ger hade gott kunnat ersätta oss för borrningarna. Stämningen hade varit en annan nu när dom vill utöka sitt tillstånd och går ner ytterligare trettio meter i djupet. Totalt kommer det att bli en nära femtio meter djup sjö. Vad kommer att hända med den? Förutom att det kan bli torrt i våra borrhål finns en risk för föroreningar. NCC har i sina handlingar lovat samla in dynamitrester och oljespill. Det måste vara en risk för att en del av detta kommer att hamna i sprickor och förorena grundvattnet.

För en tid sedan hördes varningar för spill från Räddningstjänstens övningsstation, att medel som användes där skulle kunna förorena grundvattnet. Resultat av undersökningar som måste ha gjorts vet jag inget om. Faror lurar överallt. Asfalterade ytor inom kommunen har uppmärksammats tidigare. Regnvatten rinner rakt ner i diken och kulvertar utan möjlighet att infiltreras i markerna.

Det har på någon plats gjorts dammar för uppsamling av vatten från dräneringar där vattnet får en möjlighet att sjunka ner till grundvattnet. I ena ändan görs stora insatser för att ta tillvara vatten medan i andra änden pumpas ut milliontals liter rent friskt vatten rakt ut i havet.

I min förra insändare roade jag mig med att föreslå ett bättre alternativ gällande fortsatt bergtäkt, naturligtvis svårt att genomföra på denna plats. Spränga slätt till Gategårds tomter är ett bra alternativ. Det skulle bli öppet och luftigt för de som bor där, solen skulle komma  till.

Vad jag menar är att spräng där det kan vara till nytta och skapa områden där man kan bygga och spara jordbruksmark som kan komma att bli behövd i framtiden.

Vi får lita på att våra myndigheter sätter stopp för sprängningar på djupet. Det är ju inte guld som ska brytas utan berg.

Jag ställer mig inte på något sätt i spetsen för några aktioner. Det får miljövänner och politiska partier göra. Jag vill bara att det som händer ska uppmärksammas.

Arne Mårtensson

Relaterade artiklar
Fler artiklar