Den svenska biståndspolitiken är hotad

Sverigedemokraterna krokar arm med Moderaterna för att slakta det svenska biståndet som i huvudregel utgjort en procent av BNP sedan 1960-talet. Moderaterna vill sänka biståndet med 16 miljarder, medan Sverigedemokraterna går ännu längre och vill slakta biståndet med 20 miljarder.

Vi tycker att Sverige och dess befolkning ska vara stolta över vårt gemensamma enprocentmål och att Sverige har världens högsta bistånd per BNI – det är en avspegling av vårt lands moral och våra medborgares värderingar. För även en liten nation som Sverige har ett ansvar och en förpliktelse att medverka till en mer hållbar, rättvisare och ljusare framtid för världens medborgare.

Det svenska biståndet är i grunden mer än bara pengar, det är ett verktyg för att lyfta upp människor ur fattigdom, minska orättvisorna och främja en hållbar utveckling. Enligt SD karaktäriseras det svenska biståndet bara av slöseri. Är det verkligen slöseri med pengar om det svenska biståndet bidragit till införandet av sexualundervisning i skolan i 21 länder i Afrika? Till ett program för att öka kvinnors deltagande i politiken? Att svenskt bistånd bidragit till byggandet av reningsverk? Eller att svenskt bistånd satsat och satsar på insatser för dialog och förtroendeskapande i konfliktområden?

Naturligtvis inte, problemet är i själva verket att SD ser biståndet som en dålig investering, något som inte är värt att satsa på – ett improduktivt slöseri. Det ter sig av den anledningen också märkligt att SD tidigare har argumenterat för att de skulle vara ”Sveriges biståndsvänligaste parti”, vilket är ren och skär lögn.

Sverigedemokraterna argumenterar även för sin slakt av det svenska biståndet genom att påstå att pengarna behövs bättre någon annanstans, vilket egentligen är ett försök att måla upp en bild av en värld och ett Sverige bestående i vi och dom. SD:s ständiga populistiska yttringar och förenklande analys av samhällsproblemen som visas ovan, riskerar att i det långa loppet bli skadligt. Vi socialdemokrater har sedan 80 år tillbaka kunnat leva upp till enprocentsmålet och genomföra sociala reformer, av den enkla anledningen att vi tror på solidariteten och att vi är dom och dom är vi.

SOCIALDEMOKRATERNA TJÖRN