Desinformationen flödar fritt i en ocean av nonsens

…Så jag börjar med de förebilder vi ger de cirka 600 barn och ungdomar som är engagerade i de kulturella…